Komunikaty

street

Panorama Lublina (1939). Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (domena publiczna)

Konkurs stypendialny im. Hieronima Łopacińskiego jest adresowany do naukowców zajmujących się dziedzictwem kulturowym Lublina. Prawo ubiegania się o miesięczne stypendium przysługuje osobom, które planują realizację projektu dotyczącego przeszłości miasta, w tym np. skorzystania ze zbiorów miejscowych archiwów i bibliotek. Laureaci otrzymują 2 tys. zł (brutto), możliwość skorzystania z bezpłatnego mieszkania w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz publikacji w Tece Lubelskiej. Wyboru stypendystów dokonuje jury składające się z członków Komitet Redakcyjnego Teki Lubelskiej – przedstawicieli życia akademickiego Lublina, Krakowa i Warszawy.

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona w 2016 r.

Laureaci

2015

Krzysztof Janus (Politechnika Lubelska)

Kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie – próba syntezy

Jerzy Żmudziński (Kraków)

Tomasz Dolabella w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Osobista działalność czy wpływ poprzez uczniów i naśladowców? Do zagadnienia relacji krakowsko-lubelskich w malarstwie 1. połowy XVII wieku

Jakub Chmielewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Rada Żydowska w Lublinie jako przykład quasi-samorządu żydowskiego w latach 1940-1942

2014

Krystyna Czerni (Uniwersytet Jagielloński)

Jerzy Nowosielski w Lublinie

2013

dr Mateusz Rodak (Polska Akademia Nauk)

Międzywojenni złodzieje lubelscy. Analiza środowiskowa

dr Matteo Piccin (Warszawa)

Lublin miastem polskim czy rosyjskim? Spór Polaków i Rosjan o pochodzenie, wyznanie i narodowość mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny (1863-1915)

Elżbieta Pytlarz (Kraków)

Manierystyczne ołtarze kościołów farnego i szpitalnego w Kazimierzu Dolnym. Problematyka malarstwa i stolarka

Regulamin

Regulamin Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego [PDF – 123 KB]

Patron

Hieronim Łopaciński (1860-1906) – patron stypendium – był pierwszym wybitnym badaczem dziejów Lublina i Lubelszczyzny.

Zostań fundatorem

Aby zostać współfundatorem stypendium, wystarczy przekazać 1% w rocznym zeznaniu podatkowym. W rubryce „OPP” (organizacja pożytku publicznego) trzeba wpisać KRS: 0000319375, a w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Stypendium Łopacińskiego. Wpłaty z 1% powiększyły fundusz stypendium o 1.000 zł (rok 2015). Stypendium można także wesprzeć poprzez darowiznę na rachunek Collegium Artium nr 38 1750 0012 0000 0000 2107 9847 z dopiskiem „Darowizna na stypendium Łopacińskiego”.

Partnerzy i Mecenasi

Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce
Fundacja Banku Zachodniego WBK